Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/application/application.php on line 481
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Za zasługi dla ochrony zdrowia (2)

Decyzją Ministra Zdrowia Pan Wiesław Zielonka
- kierownik szkoły ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
został uhonorowany odznaką:

 

"za zasługi dla ochrony zdrowia"

 

To kolejne wyróżnienie Pana Wiesława Zielonki jest małym podsumowaniem
jego pracy na rzecz ratownictwa medycznego, dbania o właściwy kierunek rozwoju
zarówno ratownictwa medycznego jak i pielęgniarstwa w Polsce.

Pierwsze stara się osiągnąć jako kierownik dynamicznie rozwijającej się
szkoły ratownictwa w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy,

a drugie jako wieloletni członek struktur Izb Pielęgniarskich
na szczeblu okręgowym i centralnym
gdzie swoją długoletnią ciężką pracą dbał o dobro tej grupy zawodowej,
ale przy celu jaki zawsze wydaje mu się najważniejszy: czyli dobro chorego.

Serdecznie gratulujemy


Additional information